Account deactiveren

Account deactiveren

Kan Xelfer mijn account deactiveren?
Xelfer kan je account deactiveren, zoals uiteengezet in onze gebruikersvoorwaarden.

Je account kan als gevolg van je responsgraad tijdelijk worden gedeactiveerd. Om in dit geval je account opnieuw te activeren volg je de stappen in de e-mail die je hebt ontvangen. Je account kan worden gedeactiveerd tijdens een controle van Xelfer accounts. Controles maken deel uit van onze inspanningen om een betrouwbare community te behouden en onze gebruikersvoorwaarden te handhaven.

Het volgende kan zich voordoen en mogelijk zonder dat wij dit rechtstreeks aan jou melden:

* je account wordt mogelijk gedeactiveerd
* je hebt mogelijk geen toegang tot het platform, je account of content
* je hebt assistentie ontvangen van Xelfer Webcare

Elke aanstaande lopende of geaccepteerde aanvraag die je hebt als opdrachtgever of als kandidaat kan worden geannuleerd. Je hebt als gevolg van je schorsing geen recht op compensatie voor de geannuleerde aanvragen. Ook kunnen we:

* met de betreffende kandidaten of opdrachtgevers contact opnemen en melden dat hun aanvragen zijn geannuleerd
* kandidaten contacteren over alternatieve vacatures die beschikbaar zijn

Hoe kan ik mijn account verwijderen?
Als je je Xelfer account wilt verwijderen kan je een e-mail sturen aaninfo@xelfer.nl met het verzoek jouw account te verwijderen. Om het account weer te heropenen moet je weer contact met ons opnemen.

Als je je account opzegt zullen alle bevestigde aanvragen en/of vacatures die je -als kandidaat of als opdrachtgever- hebt automatisch worden geannuleerd.

icoon_service300