Schuldhulpverlener

Xelfer functie - Schuldhulpverlener
doorgroeien

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden schuldhulpverlener

Het arbeidsmarktperspectief van een schuldhulpverlener is afhankelijk van de economische situatie. Gaat het slecht met de economie dan zullen er meer mensen met schulden zijn die dringend moeten worden afbetaald omdat banken en bedrijven vaak sneller hun geld terug willen en ook er soms meer rente over vragen. Maar ook als het goed gaat met de economie dan zullen er mensen met schulden zijn omdat mensen dan vaak meer geld te besteden hebben en sneller over hun budget heen gaan. In principe is er dus een redelijk gunstig arbeidsmarktperspectief voor een schuldhulpverlener omdat er (helaas) altijd mensen zijn die schulden hebben die dringend moeten worden afgelost.

Over de doorgroeimogelijkheden van een schuldhulpverlener valt weinig te zeggen omdat schuldhulpverlener een erg op zichzelf staand beroep is waarin je niet zo makkelijk door kan groeien naar een andere functie zonder dat je verdere scholing nodig hebt.

Icoon bedrijfsprofiel - Xelfer

Profiel schuldhulpverlener

Een schuldhulpverlener of schuldbemiddelaar is iemand die particulieren of bedrijven helpt met het oplossen van problematische schulden. Dit zijn vaak schulden waarvan de originele overeenkomst over aflossing niet meer kan worden nagekomen.

 

Als schuldhulpverlener probeer je door bemiddeling of sanering de problemen op te lossen. Je hebt hier als schuldhulpverlener verschillende mogelijkheden voor. Je kunt allereerst kijken of de schulden alsnog kunnen worden ingelost op de afgesproken wijze nadat je bepaalde maatregelen hebt genomen. Deze maatregelen zijn te onderscheiden in twee groepen, namelijk inkomstenverhogende of uitgavenverlagende maatregelen. De maatregelen die genomen kunnen worden om het inkomen te verhogen zijn bijvoorbeeld werk zoeken of het verkopen van materiële zaken die gemist kunnen worden (zoals een auto). Als uitgavenverlagende maatregel kan iemand een nieuw uitgavepatroon worden aangeleerd, waarbij minder geld wordt besteed aan bijvoorbeeld elektronica of dure merkkleding.

 

Als schuldhulpverlener kun je werkzaam zijn bij particuliere organisaties, bijvoorbeeld stichtingen voor schuldhulp en budgetbeheer maar ook voor commerciële schuldhulporganisaties. Ook kun je werkzaam zijn bij door de overheid gefinancierde instellingen zoals kredietbanken. Als schuldhulpverlener is het verder belangrijk dat je beschikt over kennis van de faillissementswet en dat je je cliënten kan voorlichten over hoe zij verstandiger met geld om kunnen gaan. Mocht jouw hulp als Schuldverlener de schuldenaar niet voldoende helpen met zijn problemen dan kun je hem ondersteunen om een beroep te doen op de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

bedrijf

Bij welke organisaties kan je werken als schuldhulpverlener

Je kunt als schuldhulpverlener zowel werkzaam zijn in de profit sector voor een commerciële hulporganisatie, als in de non-profit bij een overheidsinstelling. Dat zijn meestal de kredietbanken die door de overheid gefinancierd worden.

Icoon vertrouwen - Xelfer

Wat verdien je als schuldhulpverlener

Als schuldhulpverlener verdien je ongeveer tussen de € 1.600,- en € 4.100,- bruto per maand. Dit salaris is afhankelijk van de organisatie waarvoor je werkt en het aantal jaar ervaring dat je hebt als schuldhulpverlener. Hoe meer ervaring je hebt hoe meer je zal verdienen.

Xelfer selfplacement
Xelfer collegiaal uitlenen
Xelfer collegiaal uitlenen
Xelfer werk naar werk