Collegiaal uitlenen

 

Collegiaal uitlenen is het uitlenen van personeel waarbij een werkgever het eigen personeel beschikbaar stelt aan een collega-werkgever ‘bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk’.

Collegiaal uitlenen voor werkgever

Wanneer je werknemers in dienst hebt die om welke reden dan ook niet meer kunnen of willen werken binnen jouw organisatie, kun je ze collegiaal uitlenen aan een collega-werkgever. Hiermee help je de werknemer de oversteek naar ander werk te maken en voldoe je aan de wettelijke verantwoordelijkheid om hieraan bij te dragen. Een werknemer kan twee maanden ‘proeven’ bij je collega-werkgever en jij betaalt hem gewoon door. Je ontvangt een vergoeding ter hoogte van het brutoloon van de vacature van je collega-werkgever. Om de rechten van werknemers te beschermen is het verplicht om in het Handelsregister van de KvK te vermelden dat je werknemers gaat uitlenen.

Collegiaal uitlenen voor collega-werkgever

Je helpt een collega-werkgever door jouw werknemer voor hem beschikbaar te stellen. Jouw werknemer zit misschien bij jou niet meer op zijn plek, maar kan bij je collega-werkgever van grote waarde zijn. Door het collegiaal uitlenen kan je collega-werkgever op een leuke manier kennis maken met jouw werknemer. Is dit de ideale match, dan kan je collega-werkgever jouw werknemer overnemen en heb jij twee partijen blij gemaakt.

Wat Xelfer voor jou kan betekenen

Profiel

Je nodigt jouw werknemer
uit om een profiel aan te
maken op Xelfer

Match

De unieke automatch doet
het werk. Jouw werknemer
ontvangt geschikte
vacatures van aangesloten
werkgevers

Proeven

Na een succesvolle match
kunnen zij eerst even aan
elkaar wennen doordat je
jouw werknemer uitleent
aan de andere werkgever

Nieuw werk

Als zij besluiten met elkaar
door te gaan dan kan de
collega-werkgever
de werknemer natuurlijk
kosteloos overnemen

Profiel

Publiceer met één druk op
de knop al jouw vacatures
op Xelfer

Match

De unieke automatch
doet het werk. Je ontvangt
profielen van geschikte
kandidaten

Proeven

Na een succesvolle match
kunnen jullie eerst even
aan elkaar wennen doordat
je collega-werkgever zijn
werknemer uitleent

Nieuw werk

Als jullie besluiten met
elkaar door te gaan dan
kan je de werknemer
natuurlijk kosteloos
overnemen

Profiel

Je maakt een persoonlijk profiel van jouw
werkervaring, competenties, vaardigheden en interesses

Match

De unieke automatch doet het werk. Je ontvangt geschikte vacatures van aangesloten werkgevers

Proeven

Na een succesvolle match kunnen jij en de nieuwe werkgever eerst even aan elkaar wennen doordat jouw werkgever je uitleent

Nieuw werk

Als jullie besluiten met elkaar door te gaan dan kan je overgenomen worden door de nieuwe werkgever en heb jij een nieuwe baan

Collegiaal uitlenen voor werknemer

Daarbij zorgt collegiaal uitlenen ervoor dat je werknemer aan het werk blijft, gelukkig is en niet uitvalt door bijvoorbeeld ziekte. Hij kan ontdekken welk werk nog meer bij hem past op basis van zijn werkervaring, werkvoorkeuren, competenties en vaardigheden.

Collegiaal uitlenen overeenkomst

Je sluit met je collega-werkgever een uitwisselingsovereenkomst af, waarin je vastlegt welke werknemer hij inleent en voor hoe lang, om welke functie het gaat en wat de vergoeding bedraagt. De ingeleende werknemer moet voldoen aan de vastgestelde functie-eisen van je collega-werkgever. Naast deze overeenkomst is de basis voor het collegiaal inlenen natuurlijk vertrouwen tussen jou en je collega-werkgever.

Collegiaal uitlenen en de WAADI-regels

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) geldt niet bij collegiaal uitlenen. Voor deze vorm van terbeschikkingstelling is in deze wet namelijk een uitzondering gemaakt. Dit betekent vooral dat het loonverhoudingsvoorschrift niet geldt. De uitlenende werkgever kan de werknemer daarom het gewone salaris blijven betalen tijdens de periode van uitlening. Anders zou aan de werknemer hetzelfde loon en dezelfde vergoedingen betaald moeten worden als de inlenende werkgever aan de eigen werknemers in een gelijke of gelijkwaardige functie betaalt.

 

De wetgever wil zich niet te veel bemoeien met de collegiale in- en uitlening. Dat is de reden om de WAADI-regels niet op te leggen. Hier staat tegenover dat de uitlenende werkgever niet de mogelijkheid heeft een uitzendovereenkomst te sluiten met de werknemer. Voor de werknemers die in dienst zijn bij de uitlenende werkgever, kunnen de bijzondere opzeggingsregels van artikel 7:691 BW dus niet gelden. Het is daarom niet mogelijk het uitzendbeding op te nemen dat meebrengt dat het einde van de inleenperiode ook het einde van de arbeidsovereenkomst betekent! Bij collegiale in- en uitlening hebben de werknemers in alle opzichten de gewone bescherming van de arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving.